PDA

View Full Version : @Pontifex - 10.02.2014Caohuong
11-02-2014, 02:20 PM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)10 Feb 14

(https://twitter.com/Pontifex/status/432833856652054528) Let us pray for all good and faithful priests who dedicate themselves to their people with generosity and unknown sacrifices.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những linh mục tốt lành và trung thành, đang cống hiến cho đoàn chiên mình với lòng quảng đại và sự hy sinh thầm lặng (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Trang-Gioi-Tre-Thieu-Nhi/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-01-2014-4238/).

(http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Trang-Gioi-Tre-Thieu-Nhi/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-01-2014-4238/)Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)11 Feb 14

(https://twitter.com/Pontifex/status/433194991792312320) I greet all those who are sick and suffering. Christ Crucified is with you; cling to him!

Hôm nay, xin các bạn hãy cùng tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, một người khiêm tốn và can đảm tuyệt vời. (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Trang-Gioi-Tre-Thieu-Nhi/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-01-2014-4238/)

[/URL][URL="http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Trang-Gioi-Tre-Thieu-Nhi/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-01-2014-4238/"]
(http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Trang-Gioi-Tre-Thieu-Nhi/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-01-2014-4238/)