PDA

View Full Version : Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật 6 Thường Niên ACaohuong
14-02-2014, 10:41 AM
Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật 6 Thường Niên A
Tin Mừng Mt 5,17-37

httP://www.gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2014_02/6tn.swf

gxvinhhuong.net (http://thanhcavietnam.us/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2014_02/6tn.swf)