PDA

View Full Version : ĐỨC CHA TÔMA THĂM VIẾNG VÀ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC LẦN ĐẦU TIÊN TẠI HỌ ĐẠO CÔN SƠN-CÔN ĐẢO



matnhungdd
22-02-2014, 06:43 PM
http://giaoxudatdo.net/tin-tuc/tin-giao-phan/duc-cha-toma-tham-vieng-va-ban-bi-tich-them-suc-lan-dau-tien-tai-ho-dao-con-son-con-dao.html