PDA

View Full Version : Mong ACE giúp em keo này!Nguyên Xuân
26-10-2008, 08:22 PM
ACE ơi, giáo xứ (cụ thể là giới trẻ) em đang dự định lập một trang web chuyên nghiệp, vững bền (trước đây cũng từng có 2, 3 lần thử rồi nhưng hông tồn tại được lâu).
ACE nào có kinh nghiệm (về quá trình lập web, phương pháp tạo sự lôi cuốn người truy cập...) hay tài liệu về ngôn ngữ lập trình web, đăng kí lưu hành trên mạng, hay các thông tin về host ... Nói chung là tất cả những gì về lập, điều hành, tổ chức website.
Mong ACE giúp em, nếu chưa có khả năng để vận dụng thì ít ra em cũng sẽ có tài liệu, có kiến thức giúp những ACE trong xứ thực hiện.
Xin cảm ơn ACE.
Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót và Mẹ hằng cứu giúp giúp con. A-men.