PDA

View Full Version : Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật 2 Mùa Chay ACaohuong
12-03-2014, 09:02 PM
Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật 2 Mùa Chay A
Tin Mừng Mt 17,1-9

http://www.gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2014_03/2mc.swf

gxvinhhuong.net (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Vui-hoc-Loi-Chua/VUI-HOC-LOI-CHUA-Chua-Nhat-2-Mua-Chay-A-4350/)