PDA

View Full Version : Kinh Lạy Chaailaudu
28-10-2008, 11:16 AM
Lạy Cha Thiên Chúa trên trời
Danh Cha vẫn mãi rạng ngời trong con
Nước Cha trị đến vuông tròn
Ý Cha con vẫn sắc son vẹn truyền

Xin Cha lương thực hằng ngày
Xin Cha tha thứ tội dầy của con
Và con cũng cố làm tròn
Tha tội cho kẻ làm con đau lòng
Xin giúp cho con nói : "Không !"
Với mọi cám dỗ ở trong tim mình
Nhưng con cũng nguyện cầu xin
Chở che sự dữ khỏi mình về sau !
A-men...