PDA

View Full Version : Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá cho giáo phận Long XuyênJB.Lưu Hùng Vương
05-04-2014, 08:22 PM
http://www.hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/GMPhuTaLongXuyen.jpgWHĐ (05.04.2014) – Hôm nay, 05-04-2014, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tân giám mục phụ tá cho giáo phận Long Xuyên như sau:

“Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toản, Giám đốc Trung tâm Mục vụ giáo phận Long Xuyên, làm Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, Việt Nam, hiệu toà Acalisso”.

Tiểu sử Đức Tân Giám mục Giuse Trần Văn Toản:07-04-1955:
Sinh tại Quảng Nam


1966 – 1970:
Học tại Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng - Châu Đốc


1970 – 1974:
Học tại Tiểu chủng viện Têrêxa - Long Xuyên


1974 – 1975:
Học triết học tại Đại chủng viện Tôma Long Xuyên


1975 – 1976:
Học triết học tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Long Xuyên


1976 – 1977:
Học thần học tại Toà Giám mục Long Xuyên


1977 – 1979:
Giúp xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới


1979 – 1980:
Học thần học tại Toà Giám mục Long Xuyên


1980 – 1988:
Giúp xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới


28/11/1988:
Chịu chức Phó tế do Đức cha Gioan B. Bùi Tuần


1988 – 1992:
Thi hành tác vụ Phó tế tại giáo xứ Môi Khôi Láng Sen


16/1/1992:
Chịu chức Linh mục do Đức cha Gioan B. Bùi Tuần


1992 – 1999:
Phó giáo xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới


1999 – 2000:
Học tại East Asian Pastoral Institute, Manila, Philippines


2000 – 2005:
Học tại Đại học De La Salle ở Manila, Philippines và tốt nghiệp với bằng Tiến sĩ về Giáo dục


2006 – 2014:
– Phục vụ tại Toà Giám mục Long Xuyên
– Phụ trách dự tu giáo phận
– Giám đốc Trung tâm Mục vụ giáo phận Long Xuyên
– Điều phối sinh hoạt của các Uỷ ban và các Ban trong giáo phận
– Điều hướng các đoàn thể đạo đức hoạt động trong giáo phận
– Giáo sư môn Truyền giáo học tại Đại chủng viện Thánh Quý.

(Nguồn: http://press.vatican.va (http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/04/05/0239/00537.html#Nomina dell’Ausiliare di Long Xuyên (Viêt Nam)) và Giáo phận Long Xuyên (http://gplongxuyen.org/bs/index.php?mod=tintuc&id=1396692274&tab=0))

Nguồn tin: WHĐ