PDA

View Full Version : @Pontifex - 05.05.2014Caohuong
06-05-2014, 05:55 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)May 5

(https://twitter.com/Pontifex/status/463243165835603970) What does “evangelise” mean? To give witness with joy and simplicity to what we are and what we believe in.

"Phúc âm hoá" là gì?
Làm chứng cho điều chúng ta là và điều chúng ta tin với niềm vui và sự giản dị. (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre-thang-05-2014-4513/)