PDA

View Full Version : Phim "CUỘC ĐỜI THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II"dangngocan
09-05-2014, 05:49 AM
Phim "CUỘC ĐỜI THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II"

TẬP 1

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/YouTube/Cuocdoigiaohoang_1.htm

Phim có 9 tập, xin quý Độc giả đón xem.(Sưu tầm)

dangngocan
09-05-2014, 05:51 AM
Phim "CUỘC ĐỜI THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II"

TẬP 2

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/YouTube/Cuocdoigiaohoang_2.htm

(Sưu tầm)

dangngocan
09-05-2014, 05:52 AM
Phim "CUỘC ĐỜI THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II"

TẬP 3

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/YouTube/Cuocdoigiaohoang_3.htm

(Sưu tầm)

dangngocan
10-05-2014, 06:04 AM
Phim "CUỘC ĐỜI THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II"

TẬP 4

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/YouTube/Cuocdoigiaohoang_4.htm

(Sưu tầm)

dangngocan
10-05-2014, 06:05 AM
Phim "CUỘC ĐỜI THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II"

TẬP 5

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/YouTube/Cuocdoigiaohoang_5.htm

(Sưu tầm)

dangngocan
10-05-2014, 06:06 AM
Phim "CUỘC ĐỜI THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II"

TẬP 6

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/YouTube/Cuocdoigiaohoang_6.htm

(Sưu tầm)

dangngocan
11-05-2014, 04:49 PM
Phim "CUỘC ĐỜI THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II"

TẬP 7

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/YouTube/Cuocdoigiaohoang_7.htm

(Sưu tầm)

dangngocan
11-05-2014, 04:50 PM
Phim "CUỘC ĐỜI THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II"

TẬP 8

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/YouTube/Cuocdoigiaohoang_8.htm

(Sưu tầm)

dangngocan
11-05-2014, 04:53 PM
Phim "CUỘC ĐỜI THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II"

TẬP 9

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/YouTube/Cuocdoigiaohoang_9.htm

HẾT

(Sưu tầm)