PDA

View Full Version : @Pontifex - 19.05.2014Caohuong
20-05-2014, 05:06 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)May 19

(https://twitter.com/Pontifex/status/468330299189768192) The one who listens attentively to the Word of God and truly prays, always asks the Lord: what is your will for me?

Ai chăm chú lắng nghe Lời Chúa và chân thành cầu nguyện, sẽ luôn hỏi Người: Lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con. (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre-thang-05-2014-4513/)