PDA

View Full Version : @Pontifex - 30.05.2014Caohuong
31-05-2014, 08:53 PM
Pope Francis @Pontifex (https://twitter.com/Pontifex) · May 30

(https://twitter.com/Pontifex/status/472671627683966976) In the difficult moments of life, Christians can turn to the Mother of God and find protection and care.

Mọi Kitô hữu có thể làm chứng về Thiên Chúa tại nơi làm việc, không chỉ bằng lời nói, mà trên hết là bằng cuộc sống trung thực. (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre-thang-05-2014-4513/)