PDA

View Full Version : Đọc 10 Triệu Kinh Kính Mừng Cho Ðức Giáo Hoàng PhanxicôT Phương Đông
01-06-2014, 10:42 AM
http://bleuchalou.b.l.pic.centerblog.net/80a5219b.gif (http://bleuchalou.centerblog.net/rub-gifs-oiseaux--3.html)Đọc 10 Triệu Kinh Kính Mừng Cho Ðức Giáo Hoàng PhanxicôThứ Ba, Ngày 27 tháng 5-2014
Ðức Giáo Hoàng Phanxicô thỉnh cầu.

Ðừng khóc than cho những gì bạn đã mất,
đấu tranh cho những gì bạn có.
Ðừng khóc than cho những gì đã chết,
đấu tranh cho những gì đang sinh ra trong bạn.
Ðừng khóc than cho người bỏ rơi bạn,
đấu tranh cho người ở với bạn.
Ðừng khóc than cho người ghét bạn,
đấu tranh cho người mong muốn bạn.
Ðừng khóc than cho quá khứ,
đấu tranh cho những cuộc chiến trong hiện tại.
Ðừng khóc than cho những đau thương của bạn,
đấu tranh cho hạnh phúc của bạn.
Với những gì đang xảy ra cho bạn,
chúng ta bắt đầu học biết rằng
không có gì là không thể giải quyết được, cứ tiến tới.

Ðức Thánh Cha thỉnh cầu bạn hãy cầu nguyện để Chúa bảo vệ ngài và ban cho ngài sức lực hầu đương đầu với nhiệm vụ khó khăn… ước được như vậy!!

Mục tiêu của chúng ta là đọc 10 triệu kinh kính mừng cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chiến dịch này đã bắt đầu.
Xin gởi thông điệp này cho mọi bạn hữu Công Giáo hay những người yêu thích Ðức Giáo Hoàng Phanxicô.
Nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cho Ðức Giáo Hoàng và che chở ngài trong công việc mục vụ:
Kính Mừng Maria…

dangngocan
06-07-2014, 07:47 AM
ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ YÊU CầU

Đừng khóc cho những gì bạn đã mất, hãy chiến đấu cho những gì bạn có.
Đừng khóc cho những gì đã chết, hãy chiến đấu cho những gì được sinh ra trongbạn.
Đừng khóc cho đã bỏ rơi bạn, hãy chiến đấu cho những người sống với bạn
Đừng khóc cho những người ghét bạn, hãy chiến đấu cho những người cần bạn.
Đừng khóc cho quá khứ của bạn, hãy chiến đấu cho cuộc đấu tranh hiện tại của bạn.
Đừng khóc cho đau khổ của bạn, hãy chiến đấu vì hạnh phúc của bạn.
Với những điều đang xảy ra với chúng ta,chúng ta bắt đầu hiểu rằng không có gì là không thể giải quyết được, chỉ cần tiến tới về phía trước.

Đức Thánh Cha yêu cầu về kinh nguyện xin Chúa bảo vệ ngài và ban cho ngài sức mạnh để ‘hoàn thành’ trước nhiệm vụ khó khăn này....Ước gì được như vậy!

Mục tiêu của chúng ta là đạt được mười triệu kinh Kính Mừng cho Đức Giáo Hoàng Francis.

Chiến dịch này bắt đầu ngày hôm nay.Gửi thông điệp này đến tất cả bạn bè Công giáo hoặc thậm chí cho những người thích ngài.
Chúng tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha xin Mẹ trên trời cầu bầu cho ngài và bảo vệ ngài trong sứ vụ của mình:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Đừng quên chuyển tiếp tin nhắn này tới nhiều bạn bè. Chúng ta muốn đạt được mười triệu Kinh Kính Mừng!

Giáo hoàng Francis nhấn mạnh rằng chúng ta cầu nguyện cho ngài.(Nguyên văn ngoại ngử)
POPE FRANCIS MAKES A REQUEST

Weep not for what you have lost, fight for what you have.

Weep not for what is dead, fight for what was born in you.

Weep not for the one who abandoned you, fight for who is with you.
Weep not for those who hate you, fight for those who want you.
Weep not for your past, fight for your present struggle.

Weep not for your suffering, fight for your happiness.
With things that are happening to us, we begin to learn that nothing is impossible to solve, just move forward.
THE HOLY FATHER MAKES A REQUEST FOR PRAYERS THAT GOD PROTECTS HIM AND GIVES HIM FORCES TO MEET THIS DIFFICULT TASK .... SO BE IT!!

Our goal is to reachten million Hail Mary's for Pope Francis.

This campaign started today. Send this message to all Catholic friends or even to those who like him.

We pray for the Holy Father that the heavenly Mother intercedes for him and protects him in his ministry:

Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee, blessed art thou among women and blessed is thefruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.

Do not forget to forward this message to as many friends. We want to reach ten million Hail Marys!

Pope Francis insists that we pray for him.

Nguồn tư liệu : Lm LẼ THANH THANH LIÊM

hongbinh
06-07-2014, 08:26 AM
Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

daohong2310
06-07-2014, 11:12 AM
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Sophanmocoi
06-07-2014, 04:46 PM
Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạThánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

T Phương Đông
06-07-2014, 08:24 PM
Cám ơn anh Đặng Ngọc Ẩn đã chia sẻ, tiếp nối thông tin này, đó là một điều cần thiết!
Mình cũng đã đưa đề tài này lên, nhưng không được hưởng ứng. Tạ ơn Chúa, vẫn còn đó những con người...
Như vậy thì BQT nên xem lại việc bài trùng và không trùng.
Việc đưa thông tin và chia sẻ quan trọng hơn nhiều so với việc cảm tình, tôn trọng riêng tư...
... Người đưa bài viết có thể chẳng cần để ý bài viết của anh em!!!

hongbinh
06-07-2014, 09:17 PM
Cám ơn anh Đặng Ngọc Ẩn đã chia sẻ, tiếp nối thông tin này, đó là một điều cần thiết!
Mình cũng đã đưa đề tài này lên, nhưng không được hưởng ứng. Tạ ơn Chúa, vẫn còn đó những con người...
Như vậy thì BQT nên xem lại việc bài trùng và không trùng.
Việc đưa thông tin và chia sẻ quan trọng hơn nhiều so với việc cảm tình, tôn trọng riêng tư...
... Người đưa bài viết có thể chẳng cần để ý bài viết của anh em!!!để tiện cho mọi người đáp lại lời mời gọi 1 triệu kinh Kinh Mừng, Hông Bính xin nhập 2 topic lại làm một, sorry nhạc sỹ Trần Phương Đông vì những sơ suất vô tình.