PDA

View Full Version : Ðức Thánh Cha nhắc nhở các Giám Mục phục vụT Phương Đông
02-06-2014, 07:21 PM
Ðức Thánh Cha

nhắc nhở các Giám Mục phục vụ

Ðức Thánh Cha nhắc nhở các Giám Mục phục vụ.
Vatican (SD 31-05-2014) - Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các Giám Mục luôn cảnh giác canh chừng đối với bản thân và Dân Chúa trong tinh thần phục vụ.
Trong bài giảng thánh lễ truyền chức cho Ðức tân Giám Mục Fabio Fabene, Phó Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, chiều ngày 30 tháng 5 năm 2014 tại Ðền thờ Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha nói đến nghĩa vụ của các Giám Mục, nối tiếp các thánh Tông Ðồ trong việc rao giảng Tin Mừng Cứu Ðộ và thánh hóa các tín hữu nhờ các bí tích đức tin.
Ngài đặc biệt nhắn nhủ tiến chức về nghĩa vụ chủ chăn: đừng bao giờ để sự háo danh và kiêu ngạo xảy đến trong tâm hồn: Giám Mục được chọn để phục vụ con người và phải luôn có thái độ phục vụ như Chúa Giêsu. Chức Giám Mục là danh xưng của một sự phục vụ, không phải là vinh dư, vì Giám Mục có nhiệm vụ phục vụ hơn là thống trị, như lời Chúa dạy: "Ai là kẻ lớn nhất trong các con, thì hãy trở thành người bé nhỏ nhất, ai cai quản thì hãy trở thành như người phục vụ".
Ðức Thánh Cha cũng giải thích rằng Giám Mục là người canh chừng chính mình và dân Chúa. Sự canh chừng này có nghĩa là canh thức, chú ý để bảo vệ bản thân khỏi bao nhiêu tội lỗi và những thái độ trần tục, và để bảo vệ dân Chúa khỏi những chó sói.. Canh chừng trên dân Chúa cũng có nghĩa là cầu nguyện, như Môisê đã làm xưa kia, giơ hai tay lên cao, chuyển cầu cho dân Chúa.
Tham dự thánh lễ truyền chức có hàng ngàn tín hữu, cùng với hàng chục Hồng Y, Giám Mục và hơn 100 Linh Mục đồng tế với Ðức Thánh Cha.
Ðức tân Giám Mục Fabene sinh tại Roma cách đây 55 năm (1959) nhưng nhập tịch giáo phận Viterbo ở mạn bắc Roma, thụ phong linh mục năm 1984, và từng giữ chức chánh văn phòng tại Bộ giám Mục. Hồi đầu tháng 2 năm 2014, cha được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Phó Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới ngày 8 tháng 4 năm 2014, ngài nâng cha lên hàng Giám Mục.
Cho đến nay vị giữ chức vụ này thường không phải là Giám Mục, nhưng trong thư gửi đến Ðức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, để thông báo việc nâng Ðức Ông Fabio Fabene lên hàng Giám Mục, Ðức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng việc bổ nhiệm này muốn nêu đề cao chức năng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục như phương tiện góp phần vào cuộc đối thoại giữa người kế nhiệm thánh Phêrô và giám mục đoàn. (SD 31-5-2014)

G. Trần Ðức Anh, OP
(Radio Vatican)