PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 14 A 06/07/2014thienngadt
11-06-2014, 11:19 PM
Lễ Chúa nhật 14 A 06/07/2014

Nhập lễ : Bước vào cung thánh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/buoc-vao-cung-thanh-dang-cap-nhat.KsZhCuQIk6Yx.html)
http://www.dinh.dk/pdf/buocvaocungthanh-nk.pdf
Bước vào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EMvIRL8r-kk)
http://www.dinh.dk/pdf/buocvao-plh.pdf
Con hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s7AHOmxRPFY)
http://www.dinh.dk/pdf/conhanhoan.pdf
Trong cung đền thánh Chúa
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/TrongCungDenTha.PDF
Hồi tưởng tình Ngài
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 14 TN) HoiTuongTinhNgai_TramThienThu.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 144_Thái Nguyên mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=j5CTCWUGw9s)
http://www.dinh.dk/pdf/37_CN14TN_TV144.pdf
Thánh vịnh 144 mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-31-c-hoa-mi-ft-an-phuc.jk3pSaVFnPJr.html)http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10333&d=1404045733
Thánh vịnh 144 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qAYmnOU_7tg&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2016/10/2016-TV-144-CN31-C-Bm.pdf
Xin chúc tụng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B9qu3Nd-YV4)
http://www.dinh.dk/pdf/CN14TNA_xinchuctungChua_tv144-dch.pdf
Thánh vịnh 144 mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/5/778/dk-chung-4-be.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv144_xuanthao.pdf
Thánh vịnh 144 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1RLU3L6VHdY)
PDF
(https://drive.google.com/file/d/0B4-aCJxRzQ0pR1FEZHQ2QjM1ajA/view)Con sẽ chúc tụng
http://www.dinh.dk/pdf/consechuctung-tv144.pdf
Thiên Chúa của con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZqTtlm5KmQ8)
http://cadoan.net/files/0710/Thien_Chua_Cua_Con_(Tv_144).pdf
Thánh vịnh 144 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qLFbFxrD1Nw)
http://www.dinh.dk/pdf/CN14ATN-tl.pdf
Con sẽ chúc tụng danh Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=X3PL_Su01Jg)
http://www.dinh.dk/pdf/consechuctungDanhChua-qv.pdf
Thánh vịnh 144 mp3 (http://giaoxudaiphu.com/thanhca/nghe-bai-hat/8694/Dap-ca-Chua-nhat-14-thuong-nien-nam-A-thanh-vinh-144.html)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv144_14a_hvh.pdf
Thánh vịnh 144 mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/st0pv1fhyf/CNA14TN_tv144_CHUNG_HC2_2_.mp3)
http://k007.kiwi6.com/hotlink/773ehv9fix/CNA_14TN_tv_144.pdf
Thánh vịnh 144 mp3 (http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn14A/Tv144_14A.mp3)
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn14A/Tv144_14A_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn14A/Tv144_14A_Page_2.jpg
Dâng lễ : Của lễ tình yêu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cua-le-tinh-yeu-va.whlA9MuizF9M.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cualetinhyeu-ha.pdf
Hiệp lễ :Về bên lòng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bCRFvc51TO4)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ve-ben-long-chua-an-phuc-ft-xuan-dung.D9lnozmK74KQ.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6_px9YLLd-4)
http://huyenca.com/wp-content/uploads/2017/05/vebenlongchua.pdf
Tình yêu Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-yeu-chua-an-phuc.wGS0RhtD8q4G.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhyeuChua-dth.pdf
Hãy đến với Ta mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-den-voi-ta-lm-jb-nguyen-sang.w89w3dLpqQom.html)
http://www.dinh.dk/pdf/haydenvoiTa.pdf
Nguồn tin yêu
http://www.dinh.dk/pdf/nguontinyeu-tn.pdf
Chúa cất tiếng mời mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-cat-tieng-moi-an-phuc.G14KLqt1oMEq.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuacattiengmoi-tn.pdf
Giêsu tình yêu , chân lý và hy vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qIEmXVSCewU)
http://mautam.org/pdf/giesutinhyeuchanlyvahyvong.pdf
Hỡi ai gánh nặng
http://www.dinh.dk/pdf1/hoiaiganhnang-hmkdch.pdf
Hãy đến với Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DV-4pPGvjGw)
http://thanhnhaconline.com/pdf/haydenvoichua.pdf
Kết lễ :Trong an bình mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trong-an-binh-ca-doan-hien-linh.wgJFqg5n3Y7R.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tronganbinh-nd.pdf

bibotom
01-08-2017, 10:06 PM
Lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên Nam A