PDA

View Full Version : @Pontifex - 28.06.2014: Làm bạn với Thiên ChúaCaohuong
28-06-2014, 09:44 PM
Pope Francis @Pontifex (https://twitter.com/Pontifex) · Jun 28

(https://twitter.com/Pontifex/status/482833305134321664) To be friends with God means to pray with simplicity, like children talking to their parents.

Làm bạn với Thiên Chúa là cầu nguyện cách đơn sơ, như trẻ thơ nói chuyện với cha mẹ. (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-06-2014-4606/)