PDA

View Full Version : Vui học Lời Chúa - Chúa nhật XIV Thường Niên ACaohuong
04-07-2014, 10:07 PM
Vui học Lời Chúa - Chúa nhật XIV Thường Niên A
Tin Mừng Mt 11,25-30

http://www.gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2014_07/14tn.swf