PDA

View Full Version : Giáo Xứ Vinh Hòa 2014Phucbao
10-09-2014, 11:54 PM
Cám ơn anh Vinam cho mọi người xem những hình ảnh sinh hoạt ở quê nhà - Giáo xứ Vinh Hòa thân yêu !