PDA

View Full Version : KÍnh mời ACE tham dự!!!xoicucnong
02-11-2008, 10:06 PM
http://daminhbachuong.conggiao.net/01-giaoxu/thongtin/images/chuong%20trinh11-2008.jpg


Riêng ngày mai, 03/11 kính mới ACE đi lễ lúc 7h00 nhé, ca đoàn Xoicuc hát lễ đó!!!