PDA

View Full Version : Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật XX Thường NiênCaohuong
15-08-2014, 10:54 PM
Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật XX Thường Niên
Tin Mừng Mt 15,21-28

httP://www.gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2014_08/20tn.swf