PDA

View Full Version : Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật XXIII Thường NiênCaohuong
04-09-2014, 09:51 PM
Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật XXIII Thường Niên
Tin Mừng Mt 18, 15-20

http://www.gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2014_08/23tn.swf