PDA

View Full Version : Văn Thư của Ủy Ban Công Lý & Hòa Bình kêu gọi cầu nguyện cho Hòa bình và Công lýhongbinh
13-09-2014, 04:49 PM
Văn Thư của Ủy Ban Công Lý & Hòa Bình Trực thuộc HĐGM VN - Kêu gọi cầu nguyện cho Hòa bình và Công lý
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10557&d=1410601616
http://daichungvienvinhthanh.com/wp-content/uploads/2014/09/Vanthu_chuan2.jpg