PDA

View Full Version : Tham dự trực tiếp Lễ Khai Mạc năm Thánh 2015 Giáo phận Xuân LộcF.X Nhatdong
04-10-2014, 08:46 AM
https://www.youtube.com/watch?v=62F4jzf2YJ8#t=121

F.X Nhatdong
04-10-2014, 03:24 PM
XIN CÁO LỖI CÙNG QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ, ÔNG BÀ ANH CHỊ EM VỀ VIỆC TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN.
----------------
http://giaophanxuanloc.net/images/banners/loiketnoi.jpg8 giờ 30 ngày 04.10.2014
Ban truyền thông chúng con truyền tải trực tuyến Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh Giáo Phận tại nhà thờ Chánh Tòa Xuân Lộc. Nhiều nơi đã thực hiện kết nối để cộng đoàn giáo xứ, dòng tu cùng tham dự để lãnh nhận ơn Toàn Xá. Thế nhưng, tín hiệu không được tốt và đứng hình không tham dự được. Ban truyền thông chúng con xin hết lòng cáo lỗi cùng quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Ông Bà Anh Chị Em khắp gần xa về những bất tiện đáng tiếc này.
Nguyên nhân do một số sự cố kỹ thuật mạng Internet mà chúng con không lường trước được và cũng do thiếu kinh nghiệm vì lần đầu tiên thực hiện việc truyền hình trực tuyến này. Kính mong cha và quý vị thứ lỗi cho. Tuy không tham dự được Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận tại Nhà thờ Chánh Tòa qua việc truyền hình trực tuyến, nhưng xin quý vị cũng đừng quá thất vọng vì chúng ta còn được tham dự một cách trực tiếp Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh ở tại mỗi giáo xứ và cộng đoàn dòng tu trong giáo phận vào ngày Chúa Nhật, 05.10.2014. Ai tham dự thánh lễ khai mạc này cũng được lãnh ơn toàn xá.
Xin chân thành cám ơn, cáo lỗi cùng quý cha và quý vị.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Xuân Lộc

http://giaophanxuanloc.net/tin-tuc/xuan-loc/2819-xin-cao-loi-cung-quy-cha-quy-tu-si-ong-ba-anh-chi-em-ve-viec-truyen-hinh-truc-tuyen.html