PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 31 A 02/11/2014thienngadt
13-10-2014, 11:53 PM
Lễ Chúa nhật 31 A 02/11/2014

Nhập lễ : Đến trước nhan Ngài mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=bhNULB4I3ag)
http://www.dinh.dk/pdf/dentruocnhanNgai.pdf
Vào nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XWgeDVhBlwo)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Uq11d0Pwyg8)
http://www.dinh.dk/pdf/vaonhaChua-mt.pdf
Bước vào nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=L94dsuo31qM)
http://www.dinh.dk/pdf/buocvaonhaChua.pdf
Con hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mopv2s7MJ1o)
http://www.dinh.dk/pdf/conhanhoan.pdf
Lạy Chúa là Thiên Chúa
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/LayChuaLaThienChua.pdf
Khẩn cầu
https://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 31 TN) KhanCau_TramThienThu.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 130 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yzGb-2TwmSg)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JbXqY0wrYX0)
http://www.dinh.dk/pdf/54_CN31TN_TV130.pdf
Thánh vịnh 130 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k-wWGlN8j0k)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv130_tl.pdf
Thánh vịnh 130 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZoiZ01gODs0)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv130_KimLong.pdf
Xin giữ linh hồn con
http://www.dinh.dk/pdf/xingiulinhhoncon-tv130.pdf
Thánh vịnh 130 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN31a_nhung.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN31a_hvh2.pdf
Thánh vịnh 130 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_31TN_tv_130.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_31TN_tv_130.pdf
Dâng lễ :Của lễ tình yêu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cua-le-tinh-yeu-va.whlA9MuizF9M.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cualetinhyeu-ha.pdf
Lấy gì dâng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7TEKfr_f-J8)
http://www.dinh.dk/pdf/laygidangChua-dch.pdf
Tấm lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gTbmg2LL6FY)
http://www.dinh.dk/pdf/tamlong.pdf
Của lễ con dâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cua-le-con-dang-an-phuc-ft-thien-nga-ft-va.sgrtMqi3oviu.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang.pdf
Của lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zyycxnTjVFk)
http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang-nd.pdf
Hiệp lễ : Tấm lòng khiêm cung mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tam-long-khiem-cung-an-phuc.L3BkYVR2vrjy.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qwfu36O8Eic)
http://www.dinh.dk/pdf/tamlongkhiemcung-dch.pdf
Là anh em với nhau
http://www.dinh.dk/pdf/laanhemvoinhau-tn.pdf
Hãy hành động mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WphiSySv7E8&feature=share)
http://www.dinh.dk/pdf1/hayhanhdong-hmkdch.pdf
Con đường bé nhỏ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-iwO2U_MLDg)
http://www.dinh.dk/pdf/conduongbenho.pdf
Phục vụ trong yêu thương mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13019)
http://thanhcavietnam.us/ThanhCaSuyNiem/LeChuaNhat/PhucVuTrongYeuThuong_plh.pdf
Kết lễ : Mẹ có thấu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-co-thau-tuyet-mai-ly.0TdAnbqOUj.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinMethuong-hd.pdf