PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 32 A 09/11/2014thienngadt
15-10-2014, 01:00 AM
Lễ Chúa nhật 32 A 09/11/2014

Nhập lễ : Hãy sẵn sàng mp3 (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hay-san-sang-Nhieu-ca-si/IW96DZ9B.html)
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/ThanhCaMuaVong/HaySanSang_nkx.pdf
Hãy tỉnh thức luôn
http://www.dinh.dk/pdf/haytinhthucluon-kl.pdf
Đừng ngủ yên
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.MiTram/MuaVong/DungNguYen_mt.pdf
Xin cho lời con khấn nguyện
http://huyenca.com/wp-content/uploads/2017/07/nl32tn-xincholoiconkhannguyen-thienduyen.pdf
Tiếng lòng thổn thức
https://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 32 TN) TiengLongThonThuc_TramThienThu.pdf
Xin cho lời con
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/XinChoLoiCon.pdf
Con hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s7AHOmxRPFY)
http://www.dinh.dk/pdf/conhanhoan.pdf
Con sẽ hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2yajUKXOOPA)
http://www.dinh.dk/pdf/consehanhoan.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 62 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-12c-22a-32a-an-phuc.VnmadWAjeKV5.html)
http://www.dinh.dk/pdf/55_CN32TN_TV62.pdf
Thánh vịnh 62 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BL4KvEjZZXE&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-thanhvinh-62-CN-32-TNA.pdf
Lạy Chúa là Thiên Chúa con
http://www.dinh.dk/pdf/CN32TNA_layChualaThienChuacon_tv62-dch.pdf
Khao khát mong ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ti8SkAW-y1g)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/05/khao-khat-mong-ngai-the-thong.pdf
Thánh vịnh 62 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ti8SkAW-y1g)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/THANH VINH 62_CN32A_XD.pdf
Linh hồn con khao khát
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv62_CN 32A_hpv.pdf
Ngài là Chúa con thờ
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv62_32a_ngailachuacontho_mg.pdf
Thánh vịnh 62 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN32a_bich.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN32a_hvh2.pdf
Thánh vịnh 62 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_32TN_tv_62.mp3_320kbps.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_32TN_tv62.pdf
Dâng lễ : Trầm hương dâng Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tram-huong-dang-chua-an-phuc.afFzsAsrI8CQ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tramhuongdangChua-dch.pdf
Con muốn dâng Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=g6-6WySrS-g)
http://www.dinh.dk/pdf/conmuondangNgai.pdf
Xin dâng lên Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5_OixsVOOAw)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nKvmnbokQkM)
http://www.dinh.dk/pdf1/xindanglenNgai_.pdf
Hiệp lễ : Mười trinh nữ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/muoi-trinh-nu-linh-giang-ft-va.lNreVmXrbM.html)
http://www.catruong.com/baihat/thanhkinh/Muoi Trinh Nu-f.pdf
Mười cô trinh nữ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/muoi-co-trinh-nu-dieu-hien-ft-kim-cuc.sjNxxMK7wm.html)
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/CaVangLoiChua/MuoiCoTrinhNu_trvv.pdf
Mười trinh nữ
http://www.dinh.dk/pdf/muoitrinhnu-dch.pdf
Mười cô trinh nữ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gKc3RLsaDAs)
http://mitram.saobiennhatrang.net/hieple/246-muoicotrinhnu.pdf
Mười cô trinh nữ mp3 (http://hailinhquehuong.com/ca-muc-phung-vu/ngay-le/chua-nhat-32-thuong-nien-nam-a-b-c_ab213)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/8/1583/muoi-co-trinh-nu.pdf
Ngọn đèn khêu cao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=L_kba6Ke_CU)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/NgonDenKheuCao_vcg.pdf
Hãy sẵn sàng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-san-sang-va.5cqoRpKnikSo.html)
http://www.dinh.dk/pdf/haysansang-dch.pdf
Nếu mai Chúa đến mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=DQdXcmx5mGg)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QeNxHghZemE)
http://www.dinh.dk/pdf/neumaiChuaden-tn.pdf
Trinh nữ khôn ngoan
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Sr.HuongDan/TrinhNuKhonNgoan_hdan.pdf
Chúa đến bất ngờ
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuadenbatngo-hmkdch.pdf
Kết lễ : Xin mẹ nghe thấu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-me-nghe-thau-va.KavSGVPFyigm.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinMenghethau.pdf