PDA

View Full Version : Trực tiếp: Rước Thánh Giá và Khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần XIIF.X Nhatdong
27-11-2014, 02:55 PM
https://www.youtube.com/watch?list=PLXHPiKRD9r6YaBcbn-5fY_JhxFsL_eFcE&v=h-0u8rp5nJw#t=2422