PDA

View Full Version : Nhờ ACE chia sẻ hình ảnh Chúa giáng sinhgxcv
06-12-2014, 10:07 AM
Hiện tại cộng đoàn đang chuẩn bị làm một Banner về Chúa giáng sinh... mang đậm nét Việt.
ACE nào biết, xin chia sẻ cho con!
Con cảm ơn!