PDA

View Full Version : tâm tức đạophẳng trắng
30-12-2014, 09:56 PM
hãy cất tiếng ca với lời ca nhân ái , tỏa sáng lòng trong tiếng hát yêu thương , đến với chúa luôn với lòng thân thiện chốn an bình vững mãi trong ta .
hát bài thánh ca là trở lại trốn vô tư ,mở rộng lòng mình với tình thương rải khắp, đến với chúa là luôn đến gần với tâm thiện , sẽ an bình với những ai có đức tin .