PDA

View Full Version : Ở LẠI CHÚA ƠIgioanha
07-11-2008, 01:04 PM
trời đã về chiều và ngày sắp tàn, xin chúa ở lại với con...................