PDA

View Full Version : bài hát: CHÚA LÀ CUỘC SỐNG CỦA CONgioanha
07-11-2008, 02:57 PM
nhìn vũ trụ mênh mông mắt con đã thấy rõ Chúa ở mọi nơi, cho đời con thêm thằm tươi :77::77: