PDA

View Full Version : Giáo Xứ Vinh Hoà BMT Tháng 02/2015Vinam
11-02-2015, 09:43 PM
THÁNH LỄ TẠ ƠN HỒNG ÂN VĨNH KHẤN
Nữ Tu Madalena Đinh Thị Minh Đức

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/srMinhDuc2015/4.JPG

MỜI XEM TIẾP TẠI ĐÂY (http://thanhcavietnam.net/forum/threads/51652-nu-tu-madalena-dinh-thi-minh-duc-le-ta-on.html?p=172858#post172858)

http://thanhcavietnam.net/forum/threads/51652-nu-tu-madalena-dinh-thi-minh-duc-le-ta-on.html?p=172858#post172858