PDA

View Full Version : Giáo xứ Vinh Hòa mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức và cầu nguyện cho bệnh nhânbanvhttgxvinhhoa
11-02-2015, 10:32 PM
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC 11-2
NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN
Hôm nay, vào lúc 16h30 ngày 11-02-2015,cha Quản xứ cử hành thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức và cầu nguyện cho các bệnh nhân trong giáo xứhttp://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7241_zpsfabdc467.jpg?1423668639041&1423668640934

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7239_zpsb05f2b37.jpg?1423668639041&1423668640934
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7236_zps36f7878c.jpg?1423668639041&1423668640934

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7231_zpsb317fc04.jpg?1423668639041&1423668640934

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7237_zpscc04be14.jpg?1423668639041&1423668640934

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7230_zps015a5324.jpg?1423668639041&1423668640935
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7223_zpsdccd8591.jpg?1423668640935