PDA

View Full Version : Giáo xứ Vinh Hòa tổ chức mừng Ngấn khánh hôn phối ngày 27-12-2014banvhttgxvinhhoa
11-02-2015, 10:51 PM
THÁNH LỄ GIA THẤT - MỪNG NGÂN KHÁNH HÔN PHỐI
27-12-2014
Theo truyền thống hằng năm, vào ngày lễ mừng kính Thánh Gia Thất cũng là dịp Giáo xứ tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành hôn cho các gia đình trong giáo xứ . Năm nay Giáo xứ có 20 gia đình mừng Ngân Khánh Hôn phối, đặc biệt có gia đình Ông chủ tịch HĐGX cũng tròn 25 năm Hôn phối.http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6473_zpsa98d8e8a.jpg?1423668640936

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6474_zpse59dfcc2.jpg?1423668640936
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6476_zpsa41b413f.jpg?1423668640936

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6483_zpsa80e8bef.jpg?1423668640935

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6485_zps0eeec868.jpg?1423668640935

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6487_zpsd568d02e.jpg?1423668640935

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6490_zpsd5060cc2.jpg?1423668640935
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6491_zps4600d5d9.jpg?1423668640935

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6497_zps9b594279.jpg?1423668640935
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6506_zps3c8717f6.jpg?1423668640935

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6511_zps3a4f10b3.jpg?1423668640935


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6502_zps439da5ae.jpg?1423669765468
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6508_zps7653ff30.jpg?1423668640935
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6513_zps5da6d9e4.jpg?1423669765468


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_6507_zpsfa4a8ae1.jpg?1423669765468