PDA

View Full Version : Thánh lễ sinh viên giáo xứ Vinh Hòabanvhttgxvinhhoa
18-02-2015, 03:04 PM
THÁNH LỄ SINH VIÊN GIÁO XỨ VINH HÒA
Hôm nay, vào lúc 4g30 Cha Phó Nguyễn Tiến Đạt cử hành thánh lễ cho các sinh viên giáo xứ Vinh Hòa
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/ANT_2846_zpsa6ae9d68.jpg?1424246155734

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/ANT_2847_2_zpsfe08310f.jpg?1424246155734http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/ANT_2851_zps4d59b006.jpg?1424246155734


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/ANT_2852_zps86d87697.jpg?1424246155734

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/ANT_2854_zpsec48acdb.jpg?1424246155734


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/ANT_2855_zps6fe44b5e.jpg?1424246155734
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/ANT_2864_zpsd31f98da.jpg?1424246154389&1424246155734
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/ANT_2863_zps990a92c4.jpg?1424246154389&1424246155734


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7366_2_zpse03eec79.jpg?1424246154389&1424246155733
Cha Chính xứ khai mạc đêm văn nghệ

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7371_2_zps2ea851c0.jpg?1424246154389&1424246155733
Các bạn sinh viên tặng hoa cho 2 Cha Nguyễn Minh Tâm và Cha
Nguyễn Tiến Đạt


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7361_2_zpsba6403f4.jpg?1424246154389&1424246155733
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7360_zpsbc2b0c1a.jpg?1424246154389&1424246155734


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7363_zps433b6b9c.jpg?1424246154389&1424246155734


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7354_2_zps5dc9aba6.jpg?1424246154389&1424246155734


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7350_zps41839867.jpg?1424246154389&1424246155734


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7374_zps1144ab0b.jpg?1424246154389&1424246155733