PDA

View Full Version : Kết quả trúng thưởng vé số lớn giáo xứ Vinh Hòabanvhttgxvinhhoa
22-02-2015, 09:41 AM
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG VÉ SỐ GX VINH HÒA


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7631_zps4a361459.jpg

ĐOÀN THIẾU NIÊN


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7630_zps1c930efe.jpg?1424572843647&1424572844732
ĐOÀN TRUNG NIÊN

banvhttgxvinhhoa
24-02-2015, 09:47 PM
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7430_zps487eec3d.jpg?1424788895932&1424788898503

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7433_zps6ba74995.jpg?1424788895931&1424788898503