PDA

View Full Version : Thánh Lễ tại nghĩa trang giáo xứ vinh hòabanvhttgxvinhhoa
22-02-2015, 03:45 PM
Ngày 20.2.2015/Thánh Lễ kính nhớ tổ tiên ông bà
vào lúc 19 00 tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Hào cha GioAnBaoTiXiTa Nguyễn Tiến Đạt chủ tế , cùng các cha nhà dâng thánh lễ kính nhớ tổ tiên ,ông bà, cha mẹ . quý sr , quý ông bà trong giáo xứ tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho những người đã qua đời


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7606_zps6c0886eb.jpg?1424594060360


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7612_zpsa4872cfa.jpg?1424594059274&1424594060360


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7616_zps0390589a.jpg?1424594059274&1424594060360


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7610_zps9d4afaa1.jpg?1424594059275&1424594060360


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7614_zps4a5e9a0c.jpg?1424594059274&1424594060360


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7609_zps67a14d0f.jpg?1424594059275&1424594060360


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7623_zpscddf7bca.jpg?1424594060360


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7604_zps6b5f73a6.jpg?1424594060360

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_7620_zpsbfacdc86.jpg?1424594059274&1424594060360