PDA

View Full Version : Đức Thánh Cha cổ võ việc hiến cơ phận để ghép cho bệnh nhânvante
08-11-2008, 06:00 PM
ROMA.


ĐTC Biển Đức 16 đề cao giá trị của việc hiến cơ phận để ghép cho các bệnh nhân, khi được thực hiện trong các điều kiện phù hợp với các nguyên tắc luân lý đạo đức.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 7-11-2008, dành cho 500 tham dự viên Hội nghị quốc tế về việc hiến cơ phận để ghép, do Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống tổ chức tại Roma từ ngày 6 đến 8-11-2008.
Chủ đề của hội nghị là ”Một món quà cho sự sống, những nhận xét về việc hiến cơ phận”. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có thượng nghị sĩ Maurizio Sacconi, cũng là Bộ trưởng lao động, sức khỏe và chính sách xã hội của Italia, và Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống.

ĐTC nói: ”Hiến cơ phận là một hình thức làm chứng tá bác ái đặc biệt. Trong một thời đại như ngày nay, thường phải chịu nhiều hình thức ích kỷ, một điều ngày càng cấp thiết, đó là ý thức về đặc tính nhưng không để có thể hiểu đúng đắn về sự sống.”

ĐTC nhắc đến danh sách rất dài các bệnh nhân phải chờ đợi để được ghép các cơ phận sinh tử. Trong bối cảnh đó, - ngài nói - cần phải suy tư về sự chinh phục của y khoa trong lãnh vực ghép cơ phận, để các nguyên tắc luân lý đạo đức vốn làm nền tảng cho việc ghép cơ phận không bị đảo lộn vì sự gia tăng nhu cầu.

ĐTC mạnh mẽ lên án những lạm dụng trong việc ghép cơ phận và nạn buôn bán cơ phận, rất nhiều khi nạn nhân là các trẻ em và nói rằng: ”Tệ nạn này phải bị cộng đồng khoa học và y khoa cùng quyết liệt loại bỏ như những phương thức không thể chấp nhận được và lên án như những hành vi đáng kinh tởm. Nguyên tắc luân lý đạo đức ấy cũng phải được tái khẳng định khi người ta muốn kiến tạo và phá hủy các phôi thai người với mục đích trị liệu. Nguyên ý tưởng coi phôi thai người như một chất liệu để chữa bệnh, đó là điều trái ngược với các nền tảng văn hóa, văn minh và luân lý đạo đức của phẩm giá con người”.

Cũng trong bài diễn văn, ĐTC nhắc đến một số điều kiện cần phải tuân giữ trong việc lấy cơ phận để ghép. Trước tiên, chỉ có thể hiến cơ phận nếu hành động này không gây nguy hiểm trầm trọng cho sức khỏe và căn tính của mình, tiếp đến phải có một lý lẽ hữu hiệu và tương xứng về luân lý. Cần loại bỏ việc mua bán cơ phận, cũng như những tiêu chuẩn có tính chất kỳ tghị hoặc duy lợi ích.

Ngoài ra, cần có sự ưng thuận trước, không bị cưỡng bách, của thân nhân người chết mà cơ phận có thể được lấy để ghép, để việc hiến cơ phận có đặc tính của một sự hiến tặng chứ không phải như một hành vi cưỡng bách hoặc khai thác bóc lột. Sau cùng, cần nhớ rằng chỉ có thể lấy các cơ phận hệ trọng từ thi hài người chết, thi hài này có phẩm giá riêng phải tôn trọng”. (SD 7-11-2008)


G. Trần Đức Anh OP