PDA

View Full Version : Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Đại lễ Phục Sinh 2015JB.Lưu Hùng Vương
03-04-2015, 10:19 AM
http://www.hdgmvietnam.org/Images/Editor/UBGiaoDuc/UBGD_ThuPhucSinh2015_1.jpg

http://www.hdgmvietnam.org/Images/Editor/UBGiaoDuc/UBGD_ThuPhucSinh2015_2.jpgGm Giuse Đinh Đức Đạo
http://www.hdgmvietnam.org