PDA

View Full Version : Ngày 3-4-2015 Đi đàng Thánh Giá trọng Thể ,tại Giáo xứ Vinh Hòabanvhttgxvinhhoa
04-04-2015, 08:26 AM
Hôm Nay .19h00 tối thứ 6 ngày 3-4-2015 Cha chánh Xứ Gio An Nguyễn Minh Tâm,Cha phó Gio An Nguyễn Tiến Đạt tổ chức Ngắm 14 chặng Đường Thánh Giá của Chúa Giesu-Trước nhà tạm Giáo xứ Vinh Hòa ,trong đó có Cha Khách -Quý soeurs và bà con trong Giáo Xu tham dự rất đông ,Chúng con thờ Lạy và khen ngợi ChuasKy Tô vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên Hạ .


Giuse Nguyễn Văn Từ

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8086_zpshzgwrtev.jpg?1428109275127&1428109276628
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8061_zps6ayy14lo.jpg?1428109276630

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8061_zps6ayy14lo.jpg?1428109276630

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8067_zpsuxvbrhcf.jpg?1428109276629
http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8072_zps52mlmcbk.jpg?1428109275128&1428109276629http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8077_zps2v78qjah.jpg?1428109275127&1428109276628http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8074_zpsgaekweth.jpg?1428109275128&1428109276629http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8084_zpsbhanlqih.jpg?1428109275127&1428109276628


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8092_zpsdt3aogqk.jpg?1428109275127&1428109276628


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8089_zpslan5t7bl.jpg?1428109275127&1428109276628


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8094_zpsxs9df06w.jpg?1428109275127&1428109276628


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8082_zpslee8h9mp.jpg?1428109275128&1428109276629


http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8070_zps2wtcznes.jpg?1428109276629

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8103_zps02rrg383.jpg?1428109276630

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8079_zpskhlhjfun.jpg?1428109275127&1428109276629

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8063_zps1np26gir.jpg?1428109275128&1428109276629

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8103_zps02rrg383.jpg?1428109276630

http://i722.photobucket.com/albums/ww229/gxvinhhoa/IMG_8102_zpsfjfm7ljo.jpg?1428109275126&1428109276627