PDA

View Full Version : Tràn đầy Thánh Linh "Tái sinh"nu_angel
08-11-2008, 10:10 PM
Trong Tân Ước, tất cả các Tín hữu đều có Thánh Linh của Thiên Chúa qua Đức Giêsu. Nếu bạn được tái sinh, Thánh Linh Chúa Giêsu ở trong tâm linh bạn và bạn là chứng nhân của Ngài. (Cv 1, 8)
1- Bí tích Thánh tẩy đã làm cho bạn thành chi thể trong thân thể Chúa Kitô. Thánh Phêrô nói rõ: Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động, mà xây nên Đền Thờ thiêng liêng, và đặt anh em làm hàng tư tế Thánh (x. 1 Pr 2, 5). Thánh Phaolô cũng quả quyết: Anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em… (x. 2 Cor 6, 19)
2- Những Tín hữu hôm nay đang lắng nghe Lời Chúa đều được tràn trề Thánh Linh: Ông Phêrô còn đang nói những điều đó thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những ai đang lắng nghe Lời Thiên Chúa. Những tín hữu thuộc giới cắt bì cũng đến đó với ông Phêrô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả dân ngoại nữa, bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. (x. Cv 10, 44-47)
3- Bạn cần phân biệt sự khác nhau giữa việc được tái sinh bởi Đức Thánh Linh với việc đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Người Tín hữu được tái sinh có thể đầy dẫy cùng một Thánh Linh mà người đó đã có trong mình. Và khi đầy dẫy Thánh Linh thì có một sừ tràn trề, người đó sẽ nói tiếng khác, tùy theo Thánh Linh ban cho họ. (Cv 2, 4)
4- Nước là hình bóng về Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu dùng nước như là một hình thức tái sinh, khi nói với người phụ nữ bên bờ giếng Gia-cop xứ Samari: Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói vói với chị: “cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban cho chị nước hằng sống.”…Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. (x. Ga 4, 10-14).
Đức Giêsu cũng dùng nước làm hình bóng Đức Thánh Linh khi Ngài nói như sau: “Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống!” Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.. Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận… (x. Ga 7, 37-39)
5- Đây là hai kinh nghiệm khác nhau: a/ Sự tái sinh là giếng nước ở trong bạn, mang đến lợi ích cho bạn, . b/ Sự đổ đầy Đức Thánh Linh như những dòng sông có mục đích khác là tuôn tràn từ bạn, sau khi được tái sinh, như là một dòng nước tuôn tràn từ con người bên trong cho người khác. Bạn không là hồ chứa nữa; nhưng là ống dẫn…
6- Một học sinh kể lại: tôi thật sự được tái sinh, khi tôi nằm trên giường bệnh vào tháng 8 năm 1934, lúc đó tôi đọc cuốn Phúc âm của thánh Gioan và tôi đã được chữa lành. Tôi đi học trung học trở lại với một số điểm rất cao, tôi biết tôi có sự sống mới của Chúa bên trong. Mỗi sáng khi đi học trên đường phố, tôi thường nói chuyện với Chúa: Chúa ơi ! Con có sự sống của Ngài trong con. Thật đúng như Lời Kinh Thánh: “Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. (Ga 1, 4)
Sự tái sinh trong trong Chúa Thánh Linh được diễn tiến trong cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và ông Nicôđêmô, làm cho bạn được sinh lại bởi nước và Thần Khí, được thông phần vào sự sống đời đời, sự sống mà Gioan gọi là Nước Thiên Chúa: Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. (Ga 3, 5):laughs: