PDA

View Full Version : Chương trình khóa thường huấn linh mục năm 2012JB.Lưu Hùng Vương
17-08-2012, 07:50 AM
CHƯƠNG TRÌNH
KHÓA THƯỜNG HUẤN LINH MỤC NĂM 2012
MÉTANOIA:
HÀNH TRÌNH VỀ VỚI CHÚA

———————-


THỜI KHOÁ BIỂU
Thứ Tư 19/09 :
10:45 : Tập trung chào quý Đức Cha tại phòng khách Tòa Giám Mục
11:00 : Cơm trưa - Nghỉ trưa
13:30 : Thức dậy
14:00 : – Huấn từ khai mạc của Đức Giám Mục Giáo Phận
- Bài 1: “Métanoia: nền tảng Kinh Thánh và Thần Học” – Cha Phaolô Nguyễn Minh Chính
- Giải lao
15:15 : Hội thảo theo tổ (4 tổ)
16:00 : Hội thảo chung
16:30 : Nghỉ
18:00 : Cơm tối
21:30 : Nghỉ đêm

Thứ Năm 20/09

04:30 : Thức dậy
05:00 : Thánh Lễ và Kinh Sáng
- Giảng lễ: Cha Phaolô Nguyễn Văn Châu
06:30 : Điểm tâm
08:00 : Bài 2: “Métanoia: phương diện bí tích và giáo luật – Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ
08:50 : Giải lao
09:00 : Hội thảo theo tổ
10:00 : Hội thảo chung
10:30 : Nghỉ -Tự do
11:00 : Cơm trưa – Nghỉ trưa.
13:30 : Thức dậy
14:00 : – Bài 3: “Métanoia theo Thánh Phaolô” – Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
14:50 : Giải lao
15:00 : Hội thảo theo tổ
16:00 : Hội thảo chung
16:30 : Nghỉ
18:00 : Cơm tối
21:30 : Nghỉ đêm

Sáng thứ Sáu 21/9

04:30 : Thức dậy
05:00 : Thánh Lễ mừng bổn mạng Đức Cha Matthêô tại Nhà thờ Chính Tòa
06:30 : Điểm tâm
08:00 : – “Về vấn đề sổ sách trong giáo xứ” – Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi
- “Ứng dụng tin học trong quản lý sổ sách giáo xứ” – Cha Giuse Lê Kim Ánh
- Cám ơn Quý Đức Cha.
11:00 : Cơm trưa – Kết thúc khóa thường huấn
Lưu ý:
- Xin mang theo lễ phục đỏ.
- Giữ giờ (chuông trước 5’): Cha Gioakim Nguyễn Đức Vinh
- Chủ sự giờ kinh: Cha Phêrô Lê Nho Phú
- Đệm đàn trong Thánh lễ: Cha Giuse Phan Văn Hay
- Dọn bài hát trong Thánh lễ: Cha Giuse Võ Tuấn
http://www.ghphuyen.com (http://www.ghphuyen.com/)