PDA

View Full Version : DÂNG LỄ file: Encoregiooanha
09-11-2008, 06:09 AM
Tiến dâng lên dâng về ngai Chúa huyền linh.......sáng tác LM. Giuse Nguyễn văn Thanh