PDA

View Full Version : Thư kêu gọi đóng góp xây dựng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La VangJB.Lưu Hùng Vương
16-04-2015, 12:37 PM
Thư kêu gọi đóng góp xây dựng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang
File gửi kèm:
http://tonggiaophansaigon.com/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.pngThư kêu gọi đóng góp cho La Vang (http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/Documents/201504/thu keu goi dong gop cho La Vang 15-4-2015.pdf)

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/Images/201504/trang1.png
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/Images/201504/trang2.png
http://tgpsaigon.net/