PDA

View Full Version : Nhà Thờ Giáo xứ Long Điền, Giáo phận Bà Rịa (xin giúp đỡ)cat
23-07-2015, 11:29 AM
NHÀ THỜ GIÁO XỨ LONG ĐIỀN - GIÁO PHẬN BÀ RỊA
(xin giúp đỡ)
Chúng con tha thiết kính xin quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Vị thương giúp đỡ giáo xứ.
Chúng con sẽ dâng thánh lễ vào mỗi thứ bảy đầu tháng để cầu nguyện cho các Ân Nhân.
http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang4/12/LongDien-2.JPG

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang4/12/LongDien-4.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang4/12/LongDien-1.JPG
http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang4/12/LongDien-3.JPG

https://www.youtube.com/watch?t=819&v=4SxxXgQRcck

cat
31-07-2015, 08:58 PM
Thư ngỏ viết đã khá lâu (27/9/2014), đã đăng trên conggiao.info (http://conggiao.info/news/2106/27745/nha-tho-giao-xu-long-dien-xin-giup-do.aspx) và www.binhgia.org (http://www.binhgia.org/2015/04/nha-tho-giao-xu-long-ien-xin-giup-o.html)cũng khá lâu, nhưng chưa được nhiều người biết đến.

Theo lời kể của Cha xứ ngày 22/7/2015: “hiện nay nhà thờ đã xây xong phần thô, lợp mái. Vì thiếu kinh phí nên công trình đã tạm ngưng từ hôm trước tết tới giờ. Cha đang đi xin chỗ này chỗ kia để về trả nợ và để có thể tiếp tục công việc đang còn dở dang và bề bộn”.

Xin Chúa cho thư ngỏ được đến với nhiều người.

Xin Chúa rộng ban nhiều tấm lòng quảng đại, xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho những ân nhân.