PDA

View Full Version : Uỷ ban Giáo dục Công giáo: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp đầu năm học 2015-2016Caohuong
05-09-2015, 05:08 AM
Uỷ ban Giáo dục Công giáo: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp đầu năm học 2015-2016

1205412055

Gm Giuse Đinh Đức Đạo