PDA

View Full Version : Vấn đề nhân sự khi chia địa phận Qui Nhơn và Đà Nẵng năm 1963JB.Lưu Hùng Vương
27-10-2015, 07:48 PM
Vấn đề nhân sự khi chia địa phận Qui Nhơn và Đà Nẵng năm 1963


http://gpquinhon.org/qn/uploads/news/hinh-general/chia-dia-phan-4-copy.jpg

http://gpquinhon.org/qn/uploads/news/hinh-general/chia-dia-phan-1-copy.jpg


Tác giả bài viết: BTT
Nguồn tin: Gpquinhon.org