PDA

View Full Version : Thư Mục Vụ Năm Thánh Lòng Thương Xót tại TGP HuếJB.Lưu Hùng Vương
25-11-2015, 09:29 AM
http://tgphue.net/hinhanh/nam2015/thang112015/24112015thu_1.jpghttp://tgphue.net/hinhanh/nam2015/thang112015/24112015thu_2.jpg=> Xin nhấn vào đây tải bản PDF để in về máy tính

(http://tgphue.net/tulieu/nam2015/thu_muc_vu_nam_thuong_xot_2016.pdf)http://tonggiaophanhue.net/