PDA

View Full Version : Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ San Marinovante
14-11-2008, 08:14 AM
VATICAN.

Trong buổi tiếp kiến tân đại sứ cộng hòa San Marino, Ông Sante Canducci, đến trình quốc thư sáng 13-11-2008, ĐTC Biển Đức 16 tái cổ võ đặc tính đời lành mạnh của nhà nước và sự cộng tác với Giáo Hội.

Tân đại sứ Canducci năm nay 64 tuổi, vốn là một bác sĩ trưởng chuyên về sản phụ khoa và từng làm Bộ trưởng giáo dục, xã hội và văn hóa của Cộng hòa San Marino, một tiểu quốc có từ thế kỷ thứ 4, chỉ rộng 61 cây số vuông, nằm gọn trong lãnh thổ Italia, với dân số 30 ngàn người, hầu hết là tín hữu Công Giáo.

Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, ĐTC cầu mong cộng hòa San Marino tiếp tục truyền thống ngàn đời, và viết lên trang sử mới của tiến bộ và văn minh, nhìn nhận vai trò không thể thiếu được của mỗi gia đình. Ngài cũng nhắc đến sự phân biệt giữa Giáo Hội và Nhà Nước đồng thời cổ võ đặc tính đời lành lạnh của Nhà Nước, trong tương quan với Giáo Hội.

ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Tách biệt hoàn toàn đời sống công cộng ra khỏi mọi giá trị của truyền thống, có nghĩa là dấn thân vào một con đường cụt, không lối ra. Vì thế, cần phải tái xác định ý nghĩa của đặc tính đời, biết nhấn mạnh sự khác biệt và quyền tự quyết của các thành phần khác nhau của xã hội, nhưng cũng bảo tồn thẩm quyền đặc thù của các thành phần đó trong bối cảnh trách nhiệm chung”.

ĐTC cũng nói rằng: ”Khi Giáo Hội Công Giáo, qua các vị mục tử hợp pháp của mình bênh vực giá trị của một số nguyên tắc luân lý nền tảng, vốn ăn rễ sâu nơi gia sản Kitô của Âu Châu, đối với đời sống riêng tư và công cộng, Giáo Hội chỉ hành động vì ước muốn duy nhất là bảo đảm và thăng tiến phẩm giá bất khả xâm phạm của con người và thiện ích chân thực của xã hội mà thôi”. (SD 13-11-2008)


G. Trần Đức Anh OP
Radio Vatican