PDA

View Full Version : Các mối phúc thậtNguyễn Quang Huy
25-02-2016, 04:47 PM
CÁC MỐI PHÚC THẬT

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/Cacmoiphucthat.jpgNgoài BÁT PHÚC (Tám Mối Phúc, Mt 5:3-11; Lc 6:20-23), còn có các mối phúc này:

01. Phúc thay những người không thấy mà tin! (Ga 20:29).
02. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Ngài làm chỗ nương thân (Gr 17:7).
03. Phúc thay những kẻ đã có lòng kiên trì (Gc 5:11).
04. Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa! (Lc 14:15).
05. Phúc thay ai lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa (Lc 11:28).
06. Phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung! Phúc thay người Chúa không kể là có tội! (Rm 4:7-8).
07. Phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị! (G 5:17).
08. Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi (Lc 7:22-23)
09. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày (Tv 1:1-2)
10. Phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung! Phúc thay người Chúa không kể là có tội! (Rm 4:7-8).
11. Phúc thay ai không cho mình là có lỗi khi quyết định làm điều gì! (Rm 14:22).
12. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa (Lc 11:28).
13. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ (Tv 146:5).
14. Phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người (Tv 119:1-2).
15. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày (Tv 1:1-2).

Và mối phúc “đặc biệt” của thời @ :
Phúc cho ai TẮT ĐIỆN THOẠI (hoặc để chế độ rung) khi tham dự Thánh Lễ, vì họ sẽ nghe được Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.


TRẦM THIÊN THU
Sáng Mùa Chay, 25-2-2016