PDA

View Full Version : Phó thácxiotien
02-03-2016, 04:42 PM
Phó Thác Nơi Cha (Bài này không dám quạt điệp khúc vì thu máy tính nên rè quá,hihi)
https://soundcloud.com/nguy-n-nh-t-ti-n-2/pho-thac-noi-cha


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe3/PhoThac-xiotien.mp3