PDA

View Full Version : LỜI KINH CON DÂNG CHÚAgiusehien
15-11-2008, 04:37 AM
LỜI KINH CON DÂNG CHÚA (MP3)
Nhạc và lời: Ngô Ngọc Thành
http://fwt.txdnl.com/6-20/b/i/binhthuan/LoiKinhDangChua.mp3

nguyenvan_thao91
12-01-2012, 01:11 AM
Anh chị cho em xin bản nhạc của bài hát này với ạ! Em cám ơn!